El Consell

“En la villa de Alella a 22 de Noviembre de 1953, siendo las doce horas, se reúnen en la casa Ayuntamiento los Sres. designados para formar parte del Consejo Protector de la Denominación origen Alella”

Aquestes van ser les primeres paraules plasmades a la  primera Acta oficial del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Alella, on es van designar els membres per formar part del Consell Protector de la Denominació d’Origen Alella i on va queda declarat i constituït el Consell. Aquest  va ser  principi d’una de tantes reunions per procedir a fer la redacció i aprovació  del Reglament de la Denominació d’Origen Alella i fixació de la zona de producció i criança.

Des de fa més de 60 anys, el compromís de la DO Alella per garantir i vetllar per la qualitat dels nostres vins es part de la esencia del nostre producte.

Organigrama

President:

Sr. Joaquim Batlle i Ponce

Vocals:

Sr. Oriol Artigas en representació dels viticultors
Sr. Joan Barrera en representació dels viticultors
Sr. Joaquim Batlle en representació del celler Quim Batlle
Sra.Teresa Cerdà en representació del celler Bouquet d’Alella
Sra. Pepi Milà en representació del celler Can Roda
Sr. Joan Plans en representació del celler Serralada de Marina
Sr.Josep Maria Pujol-Busquets en representació del celler Alta Alella

Secretària del Consell Regulador, del comité de tast i de la Junta Electoral:

Sra. Anna Pujol i Priego

Comité de Tast:

Sr. Albert Gonzalo, coordinador
Sr. Oriol Artigas
Sr. Àngel Camí
Sr. Xevi Carbonell
Sr. Vicenç Galbany
Sr. Xavier García
Sr. Enric Gil
Sra. Anna Pujol
Sra. Teresa Soler

DO Alella, tradició i qualitat

Avui dia la tradició vinícola es manté viva i els vins de la Denominació d’Origen Alella, segueixen simbolitzant la voluntat de seguir essent un poble mediterrani autèntic i, per tant, viticultor, malgrat la duresa de l’ofici i les incidències sofertes al llarg dels anys, de les quals cal destacar la plaga de la fil·loxera que en devastà totalment el conreu a finals del segle XIX

La Denominació d’Origen Alella, una de les més petites i també de les més antigues de la península ibèrica,  s’ha anat modernitzant, ha incorporat noves tècniques i nous sistemes de conreu i d’elaboració, mantenint però el criteri que sols en la qualitat i en una forta personalitat, els vins d’aquesta contrada vitícola poden trobar la seva veritable dimensió universal.

Situada al nord de Barcelona i ocupant una superfície d’unes 227 hectàrees, la configuren dues comarques, el Maresme a la vora de la mar i, a l’altra banda de la Serralada Litoral, el Vallès oriental, cada una amb la seva pròpia personalitat i amb  amb el conreu de la vinya com a nexe d’unió, que es remonta, en ambdós casos a l’època romana.

De la vinya d’Alella, se’n poden dir moltes coses, com ho justificaria la llarga història referida i l’extraordinari procés de modernització recent, però possiblement a l’hora actual cal destacar, sobretot, el fet  que és una vinya urbana. I, malgrat això, segueix viva, exemplar, ordenada, transformant any darrera any sol, aigua, terra i treball en un producte lluminós i seductor com és el vi d’Alella.

I si per ubicació, és una vinya urbana, per identitat i vocació es pot dir que és la vinya del Maresme. Els vins alellencs, més que cap altre, estan encastats en la tradició de la taula barcelonina de sempre, però principalment d’aquella Barcelona renaixent i inquieta que, a començaments de segle, va posar les bases a la gran Barcelona d’avui. Aquella ciutat, aquella època i aquells homes varen ser sensibles al prestigi indiscutible del vi d’Alella i el van incorporar, en certa manera, a la simbologia del moment i de la ciutat.

Relligant tradició i modernitat, passat i futur, camp i ciutat, mar i muntanya, la Denominació d’Origen Alella avui és, a més d’un símbol, una realitat tangible en els seus vins elegants, perfumats i cristal·lins,  que són excepcional exemple de sàvia harmonia conjugant la serenor septentrional i la passió mediterrània.